fbpx

افتتاحیه بنیاد غیردولتی نیکوکاری حرکت ‏انسانی در مشهد مقدس؛

آیین افتتاحیه بنیاد غیردولتی نیکوکاری حرکت‏ انسانی پنج‏شنبه 24 آبان‏ماه 97 در محل هتل همای مشهد برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه با آقایان قدرتی و غنمی مدیرعامل خیریه امام رضا (ع)؛

در این جلسه جناب آقای قدرتی گزارشی از عملکرد خیریه امام رضا (ع) و نحوه ‏ی اجرای خدمت‏ رسانی به افراد تحت پوشش ارائه دادند و در ادامه پیشنهادات اشتغال‏ زایی مورد بررسی قرار گرفت.
(97/9/8)

برگزاری جلسه‏ با حاج آقای حسینی (امام جمعه موقت سابق مشهد)؛

در این جلسه، پیشنهاداتی در رابطه با ساخت مسجد، درمانگاه، آموزشگاه و ... در منطقه گلبهار مورد بررسی قرار گرفت.
(97/9/14)

برگزاری جلسه‏ با حضور نماینده جمعیت امداد دانشجویی (مرکز خانه‏ های ایران) جناب آقای خادم ‏باشی (مسئول بخش بهداشت و درمان)؛

در جلسه فوق موضوع ایجاد شغل و ارائه خدمات به ساکنین مناطق محروم حاشیه شهر مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
(97/9/14)

برگزاری جلسه با حضور سردار حاج محسن نوروزی (فرمانده قرارگاه محرومیت ‏زدایی شمال شرق سپاه پاسداران)؛

موضوع جلسه: بررسی مشکلات حاشیه شهر مشهد و درخواست راهکار جهت ارائه خدمات به مناطق مذکور؛
(97/9/17)

برگزاری جلسه با جناب آقای حسن قدیری عضو سابق شورای اسلامی شهر مشهد؛

در این جلسه در رابطه با طرح فقرزدایی و حمایت از زنان سرپرست خانوار موضوعاتی مطرح گردید.
(97/9/17)

برگزاری جلسه‏ با اعضای انجمن بیماران ام.اس؛

در این جلسه درخواست مشارکت بنیاد حرکت‏ انسانی در احداث مرکز ام.آر.آی بیماران ام.اس مطرح گردید.
(97/9/19)

برگزاری جلسه‏ با آقای ملکی رئیس هیئت مدیره انجمن جذامیان مشهد؛

در این جلسه گزارشاتی از عملکرد این انجمن ارائه شد و در مورد نحوه ‏ی حمایت بنیاد حرکت ‏انسانی از بیماران جذامی مشهد بحث شد.
(97/9/24)

برگزاری جلسه‏ با جناب آقای قدیری (عضو سابق شورای اسلامی شهر مشهد) و مسئولین خیریه امام رضا (ع)؛

پیرو جلسه گذشته با جناب قدیری، در این جلسه موضوع اشتغال زنان سرپرست خانوار و مشارکت نخبگان منطقه مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اولین طرح جامع اشتغال ‏زایی جهت خانم ‏های سرپرست خانوار در منطقه طرق اجرا گردد.
(97/9/27)