ایالات متحده امریکا

بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی با الهام از اقدامات موسسه Connecther در اطلاع رسانی جهانی مهمترین مسائل مربوط به فقر مفرط، تصمیم به حمایت از جشنواره فیلم 2018 " دختران بر جهان تاثیر میگذارند" گرفت.
ما معتقدیم داستانهایی درباره دختران وجود دارد که ارزش گفتن دارد.
جشنواره فیلم " دختران بر جهان تاثیر میگذارند"(GITWFF) رویدادی سالانه و وابسته به موسسه Connecther می باشد. دانشجویان فیلم های 3 تا 6 دقیقه ای خود را که در مورد مسائل مختلف زنان می باشد، به این جشنواره ارسال میکنند. موضوعاتی شامل : استقلال مالی زنان، مسائل زیبایی، ازدواج کودکان، اموزش دختران، بهبود محیط و فقر ، زنان و دختران در موسسه STEM و سایر مسائل مهم تاثیرگذار بر زنان و دختران در سرتاسر جهان.
این فیلم ها بسیار اگاهی بخش بوده، امکانات موجود عصر ما برای زنان و دختران را به تصویر کشیده و راه حل هایی پیشنهاد میکنند؛ در عین حال، بستری را برای شنیده شدن صدای جوانان در رسانه ای پرمخاطب فراهم میکنند.
برندگان این جشنواره، از جایزه نقدی، نمایش فیلم و فرصتهای اموزشی برخوردار خواهند بود. هر ساله در بهار، نمایش رسمی و جوایز فرش قرمز برای اعلام برندگان صورت می گیرد.
تامین مالی این پروژه برعهده پایه گذاران بنیاد میباشد.
.