fbpx

بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی در ایران

بنیاد حرکت انسانی اقدام به ایجاد شعبه ای در ایران نموده است و در حال حاضر درحال طی مراحل ثبت این تشکل غیردولتی می باشد.. این پروژه در تابستان 2018 تکمیل خواهد گردید.

هدف تشکل ما در ایران تشکیل بنیادی مستقل می باشد که در طی زمان رشد کرده و استقلال کامل یابد.

بنیاد درحال ساخت ساختمانی برای تشکل در مشهد می باشد که در تابستان 2018 به پایان خواهد رسید.

ما در نظر داریم در آینده از  طریق پروژه های مختلف،  این شعبه را به استقلال مالی برسانیم.

.

حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران

پرورشگاهها در ایران از حمایت مالی دولت برخوردارند اما این حمایتها اندک بوده و برای تامین نیازها و امکانات کودکان کافی نمی باشد.

برخلاف باور رایج در مورد کودکان “بی سرپرست”، این کودکان در ایران غالبا دارای والدین میباشند. کودکان به دلایل مختلفی به پرورشگاهها سپرده می شوند، مانند فقر والدین، و یا به دلیل عدم صلاحیت والدین (فرزندان افراد معتاد). به دلیل عدم وجود سیستم مراقبتی مناسب در ایران، حمایت از پرورشگاهها به منظور تامین آینده کودکان ضروری بنظر میرسد.

نخستین پروژه حمایت از پرورشگاهها در ایران در شهر مشهد انجام گرفت که در آن 30 دختر اسکان داده شدند. قرارداد اجاره ساختمان پرورشگاه به اتمام رسیده بود و مدیر پرورشگاه توانایی مالی تمدید آن را نداشت.

بنیاد مکانی وسیع برای این افراد خریداری نموده و علاوه بر نوسازی ساختمان، تخت، امکانات و لباس برای کودکان تهیه نمود. درحال حاضر این دختران دارای خانه ای جدید و افرادی شایسته و مهربان هستند که از آنها مراقبت مینمایند. هدف دراز مدت پرورشگاه این است که کودکان، دارای امنیت و سلامت بوده  و اموزش کافی دریافت نمایند تا بتوانند در اینده برای خود خانه و خانواده تشکیل بدهند.

تامین مالی این پروژه برعهده پایه گذاران بنیاد میباشد.