fbpx

ریشه کنی فقر

بنی ادم اعضای یکدیگرند
که در افرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد اورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی


-سعدی شیرازی-

فقر مفرط چیست؟

بنابر تعریف بانک جهانی "فقر مفرط" عبارتست از زندگی کردن با کمتر از 1.90 دلار برای هر فرد در هرروز. بر طبق اخرین براوردها در سال 2013 ، 767 میلیون نفر در فقر مفرط و محروم از بسیاری از نیازهای اولیه زندگی به سر میبردند.

Source: منبع: بانک جهانی 2016

چگونه فقر را ریشه‏‏ کن کنیم؟

جنبش تحول بشریت ابتکاری است جهانی برای ریشه کنی فقرمفرط که در سال 2016 توسط بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی در کپنهاگن دانمارک پایه گذاری شد.
ما بر این باوریم که میتوان فقر مفرط را ریشه کن کرد.

چگونه فقر را ریشه کن خواهیم کرد؟

جنبش تحول بشریت حرکتی جهانی است برای تامین مالی اهداف توسعه پایدار (SDG) در کشورهای کم درامد که با اختصاص حجم بیشتری از کمک های توسعه خصوصی به اهداف توسعه پایدار صورت می پذیرد. در سال 2017 بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی وارد همکاری دوجانبه با SDSN (شبکه راه حل های توسعه پایدار) شد.

بیشتر بدانید

با تأسی به:

شما میتوانید جهانی بهتر را برای همه انسان‏هایی که در آن زندگی می کنند بسازید.

نلسون ماندلانلسون ماندلا

فقر بدترین نوع خشونت است.

مهاتما گاندیمهاتما گاندی

فقر یعنی کودکی باید بمیرد تا شما انگونه که دوست دارید زندگی کنید.

مادر ترزامادر ترزا