قله اورست

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی در ایران، جواد نوروزی، در می 2017 تصمیم به صعود بلندترین قله جهان و به اهتزاز دراوردن پرچم موسسه بر فراز قله گرفت. او و تیمش بر فراز قله 8848 متری اورست به نفع جنبش تحول بشریت تبلیغ کردند.

بیشتر بدانید

جنبش تحول بشریت قصد دارد فقر را ریشه کن کند

جنبش تحول بشریت حرکتی جهانی برای ریشه کنی فقر می باشد که در سال 2016 توسط بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی در کپنهاگن دانمارک پایه گذاری گردید.
این جنبش سعی در جذب بیشتر کمک های خصوصی توسعه (PDA) دارد.

بیشتر بدانید