Terms and conditions

Handelsbetingelser

Varer
Der er ingen af de produkter, som Human Act sælger i shoppen, som du kan modtage fysisk. Med din donation/køb sikrer du, at dine penge går til det produkt, som er beskrevet.

Betaling
Du kan kun betale din bestilling online ved brug af kreditkort. Det kræver blot, at du anfører dit kortnummer, udløbsdato samt kontrolcifre. Data, som du sender i forbindelse med brug af betalingskort, er krypterede, og det er kun Nets, der kan læse dem. Hverken Human Act eller andre har mulighed for at læse data. Vi trækker beløbet på det valgte kort. Der kan aldrig trækkes et beløb større end det, du har godkendt ved købet.

Vær opmærksom på at der, ligesom på Human Acts øvrige produkter, pålægges et gebyr, når du bruger betalingskort. Gebyret varierer alt efter hvilket kort, du bruger.

Ekspeditionsgebyr
Der er ingen gebyr på varerne i shoppen.

Sikkerhed
Det er sikkert at handle i Human Acts shop. Både bankerne, NETs og forbrugerrådet betragter det som sikkert at handle online. Risikoen for at dine betalingsoplysninger bliver opfanget af andre er nærmest ikke-eksisterende. Forbrugerombudsmanden sidestiller risiko ved handel på nettet med risikoen ved al anden handel. Hvis du ønsker mere information, henviser vi til emaerket.dk

Leveringstid på gavebeviser
Den elektroniske kvittering på din donation sendes til den oplyste e-mail adresse.

Fortrudt køb
Da vi er en almen velgørende organisation, er vi ikke omfattet af forbrugeraftaleloven, og da der er tale om en donation af en genstand, er dit køb ikke omfattet af den sædvanlige 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over dit køb, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@humanact.org